- Startsida

- Medlemmar

- Spelningar

- Organisation
- Galleri

GDG.s Organisation

  • Ordförande: Lars-Erik Sandgren
  • Kassör: Laila Wikström 
  • Sekreterare: Bertil Rydgren
  • Ledamöter: Heldur Meius och
  • Agneta Dahlgen 
  • Suppleanter: Britta Allgurén och Ulf Johansson
  • Musikledare: Göran Dannberg
  • Vice musikledare: Sven-Ingwar Winberg