- Startsida

- Medlemmar

- Spelningar

- Organisation
- Galleri

Göteborgs Dragspelsgilles medlemmar

Allgurén Britta                                dragspel

Allgurén Olle                                   stödmedlem

Andersson Rolf                                dragspel 

Andersson Sven-Erik                      bas

Apelstav Jan                                   gitarr

Bengt Bostedt                                 dragspel 

Dannberg Göran                              dragspel

Dahlgren Agneta                             dragspel

Harrison Monica                               dragspel

Holm Roy                                          dragspel

Johansson Ulf                                   gitarr 

Karlsson Gösta                                 dragspel 

Leis  Inga-Karin                               dragspel

Jeanette Ljungström/Ericsson         sång

Meius Heldur                                      dragspel

Rydgren Bertil                                    dragspel

Rådinger Eva                                      dragspel

Sandgren Lars-Erik                            dragspel

Ström Bengt                                       stödmedl.

Tigerberg   Maj-Britt                          stödmedlem

Wikström Laila                                   dragspel

Wilén Gunilla                                      dragspel 

Winberg Ingvar                                 dragspel/elbas